هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انور لال محمد

( ۱ )
نماینده ویژه رئیس جمهور سورینام
1396/05/13 02:05

گزارش تصویری (۵) استقبال رسمی از نماینده ویژه رئیس جمهور سورینام در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

استقبال رسمی از انور لال محمد نماینده ویژه رئیس جمهور سورینام در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.