هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اشتون یاکوب

( ۱ )
معاون مجلس مجارستان
1396/05/13 02:34

گزارش تصویری (۶) استقبال رسمی از معاون مجلس مجارستان در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

استقبال رسمی عبدالرضا عزیزی از اشتون یاکوب معاون مجلس مجارستان در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.