هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آلبان سامانا

( ۱ )
استقبال رسمی اسدالله عباسی از نایب رئیس مجلس غنا
1396/05/13 17:18

گزارش تصویری (۲۸) استقبال رسمی اسدالله عباسی از نایب رئیس مجلس غنا در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

استقبال رسمی اسدالله عباسی از آلبان سامانا نایب رئیس دوم مجلس غنا در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.