هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

استقبال رسمی از هیأت کلمبیایی

( ۱ )
استقبال رسمی از هیأت کلمبیایی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
1396/05/14 07:21

گزارش تصویری (٤٨) استقبال رسمی از هیأت کلمبیایی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

استقبال رسمی از هیأت کلمبیایی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.