سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بدهی بیمارستان ها به شرکت های دارویی تامین اجتماعی

( ۱ )
ضرورت افزایش 10 تا 15 درصدی بودجه وزارت بهداشت در سال 95/ اعتبارات از محل هدفمندی و مالیات بر ارزش افزوده محقق نشده است
1394/10/22 10:48
عزیزی فارسانی مطرح کرد:

ضرورت افزایش 10 تا 15 درصدی بودجه وزارت بهداشت در سال 95/ اعتبارات از محل هدفمندی و مالیات بر ارزش افزوده محقق نشده است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از محقق نشدن منابع درآمدی وزارت بهداشت از محل هدفمندی یارانه‌ها و مالیات از محل ارزش افزوده، بر ضرورت افزایش 10 تا 15 درصد بودجه این وزارتخانه نسبت به سال گذش...