هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اختیارات نظام پزشکی

( ۱ )
محمدنعیم امینی فرد
1396/05/20 11:21
امینی فرد:

نظام پزشکی نقش مشاور را ایفا می کند/عدم استفاده حداکثری از اختیارات قانونی توسط نظام پزشکی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه سازمان نظام پزشکی از اختیارات قانونی خود به شکل حداکثری استفاده نمی کند،گفت: در حال حاضر نظام پزشکی بیشتر نقش مشاور را ایفا می کند.