هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی

( ۱ )
جمشید جعفرپور
1396/05/28 07:35
جعفرپور:

گسترش ایران‌گردی خارجی با فرهنگ‌سازی و ورود بخش خصوصی محقق می‌شود/ تشتت در رویکردها معضل اصلی فعالیت‌های حوزه گردشگری

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس پیشنهاد داد امکانات حوزه گردشگری از طریق بخش خصوصی توسعه یابد تا ایران‌گردی خارجی ترویج پیدا کند.