هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اصل پانزدهم قانون اساسی

( ۱ )
فراکسیون آذری ها
1396/05/22 21:07
در جلسه با نمایندگان شمال غرب کشور مطرح شد:

عملیاتی کردن اصل 15 قانون اساسی و فعال کردن معادن مهمترین خواسته از وزراء پیشنهادی دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسعه امنیت، عملیاتی کردن اصل پانزدهم قانون اساسی، فعال کردن معادن و احیاء تراکتورسازی تبریز و غیره را در این جلسه با وزراء پیشنهادی دولت دوازدهم عنوان کردند.