هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اولویت‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگ

( ۲ )
میراث فرهنگی و گردشگری
1396/06/01 13:39
نمایندگان مجلس تأکید کردند:

فقدان نگاه مدیریتی روزآمد معضل جدی حوزه گردشگری و صنایع دستی

نمایندگان مجلس استفاده از ظرفیت قانون برنامه ششم در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و تسریع در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی آن را زمینه‌ای برای ایجاد تحول در این حوزه ارزیابی کردند.

قاسم احمدی لاشکی
1396/05/27 09:28
احمدی‌لاشکی مطرح کرد:

رونق صنعت گردشگری فرصت مناسبی برای رفع اَبـَـرچالش بیکاری در کشور/ نگاه مدیریتی در سازمان میراث فرهنگی به‌روز شود

عضو هیئت رئیسه فراکسیون گردشگری و میراث فرهنگی مجلس معتقد است برای گردشگری باید برنامه‌ریزی بسیاری انجام شود چراکه صنعت گردشگری می‌تواند رفع اَبـَـرچالش بیکاری در کشور کمک کند.