هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اشغال

( ۱ )
مجید کیانپور
1396/05/27 14:35
کیانپور مطرح کرد:

نرخ بیکاری همچنان رو به افزایش/ توجه به مشاغل خرد راه کار مقابله با بیکاری

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری نیازمند عزم و اراده ملی و احساس مسئولیت همه مسئولان به ویژه دولت است.