هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی

( ۱ )
محمد باقر نوبخت
1396/05/29 16:33
با حکم رییس جمهور؛

محمدباقر نوبخت به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب شد

رییس‌ جمهور به استناد اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و در حکمی، دکتر محمدباقر نوبخت را به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب کرد.