هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اصل ۱۲۶ قانون اساسی

( ۱ )
جمشید انصاری
1396/05/29 16:58
با حکم حسن روحانی:

جمشید انصاری «معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب شد

رییس جمهور به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسی و در حکمی، آقای جمشید انصاری را به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب کرد.