سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

امحای فقر مطلق

( ۱ )
علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
1396/05/30 17:45
ربیعی:

میان منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای تعادل وجود ندارد/ اصلاح این رویکرد بسیار دشوار و سخت است

وزیر کار،‌ تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حل مشکل بیکاری در کشور از مهمترین برنامه های دولت دوازدهم به شمار می‌آید این وزارتخانه را مسئول مستقیم ایجاد اشتغال ندانست.