هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

احیای نقش گردشگری

( ۱ )
میراث فرهنگی و گردشگری
1396/06/01 13:39
نمایندگان مجلس تأکید کردند:

فقدان نگاه مدیریتی روزآمد معضل جدی حوزه گردشگری و صنایع دستی

نمایندگان مجلس استفاده از ظرفیت قانون برنامه ششم در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و تسریع در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی آن را زمینه‌ای برای ایجاد تحول در این حوزه ارزیابی کردند.