سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

دخیل عباس زارع زاده

( ۳ )
تشریح بازوهای چهارگانه شورای نگهبان/دلیل عدم التزام به اسلام کاندیداها باید موردی به آن ها بیان شود
1395/02/12 09:49
زارع زاده مهریزی:

تشریح بازوهای چهارگانه شورای نگهبان/دلیل عدم التزام به اسلام کاندیداها باید موردی به آن ها بیان شود

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: دلیل عدم التزام به اسلام کاندیداها باید موردی به آن ها بیان شود تا در صورت اعتراض برای اصلاح اقدام کنند.

اما و اگرهای عدم برگزاری انتخابات الکترونیکی ; چرا با وجود برگزاری انتخابات الکترونیک در برخی حوزه های دور نهم مجلس، این بار مجوز برگزاری صادر نشد
1394/11/02 14:12
زارع زاده مهریزی:

اما و اگرهای عدم برگزاری انتخابات الکترونیکی ; چرا با وجود برگزاری انتخابات الکترونیک در برخی حوزه های دور نهم مجلس، این بار مجوز برگزاری صادر نشد

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود برگزاری انتخابات الکترونیکی در دوره گذشته، عدم برگزاری انتخابات الکترونیکی نشانه عدم پیشرفت است.

انتخابات به صورت الکترونیکی در کل کشور برگزار نمی‌شود
1394/10/22 15:10
زارع زاده،

انتخابات به صورت الکترونیکی در کل کشور برگزار نمی‌شود

سخنگوی کمیسیون شوراها گفت که حذف مواد مربوط به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی به معنای منتفی شدن این موضوع نیست و انتخابات همچون دوره قبل به صورت الکترونیکی در برخی از استان‌ها برگزار می‌شود.