سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انتخابات به صورت الکترونیکی

( ۱ )
انتخابات به صورت الکترونیکی در کل کشور برگزار نمی‌شود
1394/10/22 15:10
زارع زاده،

انتخابات به صورت الکترونیکی در کل کشور برگزار نمی‌شود

سخنگوی کمیسیون شوراها گفت که حذف مواد مربوط به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی به معنای منتفی شدن این موضوع نیست و انتخابات همچون دوره قبل به صورت الکترونیکی در برخی از استان‌ها برگزار می‌شود.