سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ارتقا و پیشرفت صنایع دریایی کشور

( ۱ )
مهدی مقدسی
1396/06/01 10:28
مقدسی خبر داد:

بررسی تشکیل "سازمان صنایع دریایی ارتش" در مجلس

عضو ناظر مجلس در شورای عالی صنایع دریایی از بررسی تشکیل سازمان صنایع دریایی ارتش در پارلمان خبر داد.