هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

افزایش واگن مترو

( ۱ )
محمد محمودی شاه نشین
1396/06/05 07:40
محمودی شاه نشین:

پرداخت تسهیلات بانکی برای افزایش واگن مترو/ روزانه 2/5 تا 3 میلیون مسافر به داخل تهران تردد می کنند

عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور گفت: تردد روزانه 2.5 تا 3 میلیون مسافربا مترو به داخل تهران با واگن های فعلی امکان پذیرنیست.