هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اولویت دادن دولت به بهبود وضعیت اقتصادی

( ۱ )
حمیدرضا فولادگر
1396/06/05 14:27
فولادگر تاکید کرد؛

تیم اقتصادی دولت باید اصلاح‌ ساختار بانکی و مالی را انجام دهد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرمایشات روز گذشته مقام معظم رهبری در مورد اولویت دادن دولت به بهبود وضعیت اقتصادی گفت: ساختار و وضعیت اقتصاد با هماهنگی بین وزرای اقتصادی و افر...