هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ادغام شورای عالی مناطق آزاد با وزارت اقتصاد

( ۱ )
محمدرضا پورابراهیمی داورانی
1396/06/05 16:28
پورابراهیمی:

منتظر ادغام مناطق آزاد با وزارت اقتصاد هستیم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق قانون برنامه ششم، مقرر شده بود که در سال 96 بحث ادغام شورای عالی مناطق آزاد با وزارت اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد.