هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

استفساریه تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی

( ۱ )
آتش نشان
1396/06/06 12:20
با موافقت نمایندگان؛

یک فوریت طرح استفساریه درباره سختی کار آتش نشانان تصویب شد

نمایندگان مردم در خانه ملت با فوریت بررسی استفساریه تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی که درخصوص رسیدگی به احکام شغلی آتش نشانان است، موافقت کردند.