هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آمادگی نظام بانکی در تعاملات بین‌المللی

( ۱ )
مسعود کرباسیان رئیس کل گمرگ ایران
1396/06/07 14:31
کرباسیان با اشاره به دریافت اعتبار هشت میلیارد یورویی از کره جنوبی؛

میزان آمادگی نظام بانکی در تعاملات بین‌المللی از پارامترهای اثرگذار جذب سرمایه‌گذاری خارجی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی با تاکید بر ضرورت جذب سرمایه گذاری و منابع خارجی در ایام پس از برجام و اشاره دریافت اعتبار هشت میلیارد یورویی از کره جنوبی طی روزهای اخیر، از در راه بودن اخبار خوب...