هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انتخابات هیات رئیسه فراکسیون امید

( ۲ )
فراکسیون امید
1396/06/08 09:47
پارسایی:

ترکیب هیات رئیسه فراکسیون امید مشخص شد

سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی عنوان کرد که ترکیب هیات رئیسه این فراکسیون برای یکسال تعیین شد.

محمدرضا عارف
1396/06/07 17:42
اکبری خبرداد:

عارف برای سال دوم رئیس فراکسیون امید شد

عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی از انتخاب هیات رئیسه این فراکسیون خبر داد.