هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازداشت نظامیان آمریکایی

( ۱ )
آمریکا با ورود غیرقانونی به‌ خلیج فارس بدنبال محک ایران بود/بازجویی از نظامیان‌آمریکایی اهدافشان را مشخص می‌کند
1394/10/23 12:19
کوثری:

آمریکا با ورود غیرقانونی به‌ خلیج فارس بدنبال محک ایران بود/بازجویی از نظامیان‌آمریکایی اهدافشان را مشخص می‌کند

رئیس کمیته امور دفاعی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس٬ با بیان اینکه بازداشت نظامیان آمریکایی٬ بار دیگر توان٬ قدرت و هوشیاری نیروهای مسلح کشورمان را به رخ آن‌ها کشید٬ گفت: آمریکایی‌ها این مسئله ر...