هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آسیب های اجتماعی پایتخت

( ۱ )
طیبه سیاوشی
1396/06/10 15:40
سیاوشی شاه عنایتی:

کودکان زباله گرد دردناک ترین آسیب تهران/ ایدز کودکان زباله گرد را تهدید می کند

عضو مجمع نمایندگان استان تهران کودکان زباله گرد را دردناک ترین آسیب تهران دانست و گفت: منطقه 12 تهران دچار انواع آسیب های اجتماعی است و باید به مدیریت آنها توجه شود.