هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

احیاء رشته‌های کاردانی

( ۱ )
مجید کیانپور
1396/06/11 09:30
کیان‌پور مطرح کرد:

بی‌توجهی به تکنسین‌پروری در نظام آموزش عالی تهدید جدی برای بازار کار کشور

عضو مجمع نمایندگان استان لرستان از وزارت علوم و دانشگاه آزاد خواست نسبت به احیای رشته‌های کاردانی به منظور تربیت تکنسین‌های مورد نیاز بازار کار کشور اقدام کنند.