سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ایرانپور

( ۱ )
ارگانیک نبودن محصولات کشاورزی کاهش صادرات آن را به ارمغان آورده است/ ازدست دادن بازارکشورهای همسایه به دلیل استفاده از سموم نامناسب
1394/10/26 09:12
ایرانپور:

ارگانیک نبودن محصولات کشاورزی کاهش صادرات آن را به ارمغان آورده است/ ازدست دادن بازارکشورهای همسایه به دلیل استفاده از سموم نامناسب

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: ارگانیک نبودن محصولات کشاورزی کاهش صادرات آن را به ارمغان آورده است.