هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

با حکم رییس جمهور

( ۱ )
حسن روحانی رئیس جمهوری ابلاغ امضا
1396/06/11 19:08
با حکم رییس جمهور؛

ایرج فاضل به عنوان رییس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد

رییس جمهوری در حکمی دکتر ایرج فاضل را برای یک دوره ۴ ساله به عنوان «رییس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» منصوب کرد.