هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازنشستگی قضات

( ۱ )
پورمختار
1396/06/12 11:31
پورمختار خبر داد:

تدوین طرح بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل قضایی غیرستادی/ فرسودگی قضات با حجم بالای پرونده ها

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از پیگیری بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل قضایی غیرستادی در این کمیسیون خبر داد و گفت: حجم بالای پرونده های ارجاعی به قضات سبب فرسودگی آنها در دستگاه قضایی شده است.