هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازدید از تأسیسات نظامی ایران

( ۱ )
محمد جواد جمالی نوبندگانی در غرفه خانه ملت
1396/06/13 15:56
جمالی:

هیچ قانونی اجازه بازدید هیچ نهادی از تأسیسات دفاعی ایران را نمی‌دهد

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت‌ملی مجلس گفت: هیچ قانونی اجازه بازدید هیچ نهادی از تأسیسات دفاعی ایران را نمی‌دهد.