هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اشتغال در مناطق روستایی کشور

( ۱ )
حجتی وزیر کشاورزی
1396/06/14 16:23
حجتی اعلام کرد:

صنایع تبدیلی، غذایی و تکمیلی، گلوگاه توسعه بخش کشاورزی است

وزیر جهاد کشاورزی از تصویب ۱.۵ میلیارد دلار اعتبار از سوی دولت برای اشتغال در مناطق روستایی کشور خبر داد و آن را فرصتی برای توسعه این مناطق دانست.