سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انعقاد موافقتنامه خط اعتباری بین ایران با کشورهای

( ۱ )
معصومه آقاپور علیشاهی
1396/06/29 13:45
آقاپور علیشاهی مطرح کرد:

تداوم گشایش خطوط اعتباری با کاهش ریسک اقتصادی/لزوم انعقاد موافقتنامه‌های خط اعتباری ایران با سایرکشورها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آواربرداری های صورت گرفته در اقتصاد کشور گفت:باید با کاهش ریسک اقتصادی در کشور در زمینه گشایش خطوط اعتباری و جذب فاینانس عملکرد کشور را ارتقا داد.