هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اتباع بیگانه افغان

( ۱ )
یحیی کمالی پور
1396/06/26 14:18
کمالی پور:

قاچاق اتباع بیگانه مخاطرات بسیاری ایجاد کرده است/ نقش مثبت توافق ایران و افغانستان درساماندهی مهاجرت افاغنه

عضو هیأت رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با مثبت ارزیابی کردن توافق میان ایران و افغانستان با هدف ساماندهی اتباع افغان،گفت: توافقات، قاچاق اتباع افغان به ایران را به میزان 80 درصد کاهش می‌دهد.