هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ایرانیان مقیم امریکا

( ۲ )
شهروز برزگر
1396/06/27 17:02
برزگر تشریح کرد:

تعبیه شرایط سرمایه‌گذاری و حمایت از برجام با تلاش ایرانیان مقیم آمریکا

عضو کمیسیون امنیت ملی معتقد است: ایرانیان مقیم آمریکا می‌توانند شرایط سرمایه‌گذاری ایران در ایالات متحده و انتقال سرمایه‌ها به ایران را فراهم کنند.

علی اصغر یوسف نژاد
1396/06/27 14:08
یوسف‌نژاد:

تلاش آمریکا در راستای تحمیل هزینه عدم توافق بر گردن ایران/ تحقق اهداف بین‌المللی دولت با همت ایرانیان مقیم امریکا

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، گفت: امریکا به دنبال تحمیل هزینه عدم توافق بر گردن ایران است اما ایران به تناسب آن موضع گیری می‌کند.