سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

دهیاران و اعضای شورای اسلامی بخش کهک

( ۱ )
دیدار دهیاران و اعضای شورای اسلامی بخش کهک استان قم با رییس مجلس شورای اسلامی
1394/10/25 12:25
گزارش تصویری

دیدار دهیاران و اعضای شورای اسلامی بخش کهک استان قم با رییس مجلس شورای اسلامی

دهیاران و اعضای شورای اسلامی بخش کهک استان قم با رییس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کردند / عکس:محسن نوروزی فرد