هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازداشت کودکان کار

( ۱ )
سلمان خدادادی
1396/06/27 15:14
خدادادی با انتقاد از برخورد سازمان بهزیستی با کودکان کار:

بازداشت کودکان کار راهکاری برای حل مشکل کودکان کار نیست

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از ورود این کمیسیون به روال جدید بازداشت کودکان کار خبر داد و تاکید کرد که این برخورد راهکاری برای حل مشکل کودکان کار نیست.