هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ایرانیان مقیم آمریکا

( ۱ )
برجام
1396/06/28 15:12
در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس مطرح شد؛

استیفای حقوق ایران در برجام با همت ایرانیان مقیم آمریکا

نمایندگان مردم در خانه‌ملت بر تاثیر نقش ایرانیان مقیم آمریکا در راستای حمایت از برجام تاکید داشته و بر این باورند که آنها در رفع تبلیغات منفی علیه ایران در آمریکا می‌توانند گام‌های اساسی بردارند.