هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

خنداب اراک

( ۳ )
اعضای کمیسیون 29 شهریور ماه از سایت هسته ای خنداب بازدید می کنند
1395/06/27 10:51
صفاری نطنزی:

اعضای کمیسیون 29 شهریور ماه از سایت هسته ای خنداب بازدید می کنند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: اعضای کمیسیون روز دوشنبه (29 شهریور ماه) با سفر به استان مرکزی، از سایت هسته ای خنداب بازدید می کنند.

اعضای کمیسیون امنیت از سایت هسته ای خنداب اراک و UCF اصفهان بازدید می کنند
1395/06/26 11:30
صفاری نطنزی:

اعضای کمیسیون امنیت از سایت هسته ای خنداب اراک و UCF اصفهان بازدید می کنند

عضو کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: اعضای این کمیسیون در هفته های آتی از سایت هسته ای خنداب اراک و UCF اصفهان بازدید می کنند.

هفته آینده؛بازدیدکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از راکتور اراک
1394/10/26 09:37
سبحانی نیا:

هفته آینده؛بازدیدکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از راکتور اراک

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از بازدید تاسیسات هسته ای خنداب اراک در هفته آینده خبر داد.