هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

افزایش ایمنی مدارس

( ۱ )
مجید کیانپور
1396/06/31 09:04
کیان‌پور:

آموزش و پرورش برای ایمنی مدارس دارای بخاری نفتی فکری اساسی کند/ احساس آرامش و امنیت از عوامل موثر در یاددهی و یادگیری

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس از مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش خواست برای افزایش ایمنی گرمایش در مدارس مناطق سردسیری فکری اساسی کنند.