هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اقتدار و عزت ایران

( ۱ )
علی محمد شاعری
1396/07/01 02:02
شاعری:

وزارت خارجه باید با اتخاذ مواضع مقتدرانه از اقتدار و عزت ایران در مجامع بین‌المللی دفاع کند

عضو مجمع نمایندگان مازندران با محکوم کردن توهین رئیس جمهور آمریکا به ملت ایران، گفت: وزارت خارجه از اقتدار و عزت ایران در مجامع بین‌المللی دفاع کند.