سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

استفاده عموم از سواحل

( ۱ )
تخریب سمبلیک چند دیوار؛ خروجی اجرای آیین‌نامه آزادسازی سواحل خزر/ دستگاه‌هایی که زیر بار آزاد سازی نمی‌روند
1394/10/26 11:30
حسینی مطرح کرد:

تخریب سمبلیک چند دیوار؛ خروجی اجرای آیین‌نامه آزادسازی سواحل خزر/ دستگاه‌هایی که زیر بار آزاد سازی نمی‌روند

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران با انتقاد از نبود مدیریت واحد در حفظ سواحل شمالی کشور، گفت: دولت هیچ برخوردی با دستگاه ها و نهادهای ذی ربط در تصرف سواحل نمی‌کند.