هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

امام حسین(ع) و قداست جان‌فشانی

( ۱ )
کتاب سفر شهادت امام موسی صدر
1396/07/03 16:27
کتاب‌های عاشورایی/ 1

سفر شهادت؛ نگاه امام موسی صدر به نقش حضرت زینب در واقعه عاشورا

"سفر شهادت" حاوی شانزده سخنرانی، پیام‌ها و مقالات امام موسی صدر رهبر ایرانی شیعیان لبنان درباره واقعه عاشوراست.