سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

افزایش بودجه ایثارگران

( ۱ )
متولی درمان ایثارگران مشخص نیست/ وجود تبعیض در ارایه خدمات درمانی به جانبازان
1394/10/26 14:39
جعفرزاده ایمن آبادی مطرح کرد:

متولی درمان ایثارگران مشخص نیست/ وجود تبعیض در ارایه خدمات درمانی به جانبازان

سخنگوی فراکسیون ایثارگران مجلس با انتقاد از نبود متولی مشخص در حوزه درمان ایثارگران، گفت: وزارتخانه جهادکشاورزی و آموزش و پرورش درسال 94 امکان ارائه سرویس مناسب درمانی به ایثارگران شاغل را نداشتند.