هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه

( ۱ )
یحیی کمالی پور
1396/07/08 09:03
کمالی پور:

80 درصد ماهیت سازمان ثبت حقوقی و قضایی است/ دود انتزاع به چشم مردم می رود

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: هیات رییسه کمیسیون مشترک برای بررسی طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه هنوز تعیین نشده است.