هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اطلاق عنوان شهید به آتش نشانان

( ۱ )
پروانه مافی
1396/07/11 15:21
مافی:

مطالبات خانواده شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو پیگیری شود/ بنیاد شهید زیر بار اطلاق عنوان شهید به آتش نشانان نمی‌رود

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس گفت: برای اطلاق عنوان شهید به آتش نشانان باید تغییرات و اصلاحاتی در آیین نامه و قوانین مربوط به شرایط احراز عنوان شهید انجام شود.