هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اصل 49 قانون اساسی

( ۱ )
کمیسیون شوراها و امور داخلی
1396/07/11 17:38
سلیمی نشست امروز کمیسیون شوراهای مجلس را تشریح کرد:

رد کلیات طرح بازگشت اموال نامشروع در کمیسیون شوراها/تعدد قوانین علت مخالفت نمایندگان مجلس

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس گفت: کلیات طرح الزام قوه قضائیه به اجرای اصل 49 قانون اساسی در این کمیسیون به دلیل وجود قوانین مشابه رد شد.