هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اجساد مجهول الهویه

( ۱ )
احمد همتی
1396/07/12 08:13
همتی مطرح کرد:

استفاده آموزشی از اجساد مجهول الهویه نیازمند مجوز شرعی از مراجع/ اهدای جسد داوطلبانه از راهکارهای رفع کمبود جسد برای فعالیت های آناتومی

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس استفاده آموزشی از اجساد مجهول الهویه را نیازمند مجوز شرعی و تامین نظر علما دانست.