هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

افزایش قتل های دلخراش

( ۲ )
سلمان خدادادی
1396/07/28 11:07
خدادادی مطرح کرد:

فقر اقتصادی عاملی موثر در بزهکاری و وقوع قتل های فجیع/ کاهش آسیب های اجتماعی مستلزم بهبود وضعیت اقتصادی جامعه

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس فقر اقتصادی را عاملی موثر در بزهکاری و وقوع قتل های فجیع در کشور دانست و گفت: برای کاهش آسیب های اجتماعی باید وضعیت اقتصادی جامعه بهبود یابد.

یحیی کمالی پور
1396/07/14 16:02
کمالی پور مطرح کرد:

افزایش قتل های فجیع در کشور/ رسیدگی ضربتی به پرونده های قضایی راهکار پیشگیری از وقوع قتل های دلخراش

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس با هشدار نسبت به افزایش قتل های فجیع و دلخراش در کشور کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی را از راهکارهای اساسی پیشگیری از وقوع چنین آسیب هایی دانست.