هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

استفاده آموزشی از اجساد مجهول

( ۱ )
محمدامین امینی فرد
1396/07/15 07:48
امینی فرد:

اهدای داوطلبانه جسد نیازی به تامین نظر علما و مجوز شرعی ندارد/استفاده از اجساد مجهول الهویه روش تامین جسد برای رفع نیازهای آموزشی

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: با اهدای داوطلبانه جسد نیازی به تامین نظر علما و مجوز شرعی نیست.