هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انقراض نسل یوز

( ۱ )
علی اکبری نماینده شیراز
1396/07/24 14:11
اکبری مطرح کرد:

سرانجام پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در هاله ای از ابهام/ نجات یوز ایرانی نیازمند تأمین اعتبار و نیروی انسانی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر لزوم شفاف سازی در روند اجرای پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، گفت: بهبود عملکرد این پروژه مستلزم تامین اعتبارات لازم و رفع کمبود نیروی انسانی است.